نقشه زمین شناسی خنج – فارس – دانلود نقشه زمین شناسی

19,800 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه خنج در استان فارس به یک فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 
  • شماره شیت 6645