نقشه زمین شناسی خدابنده – زنجان – دانلود نقشه زمین شناسی

14,800 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه خدابنده – سلطانیه در استان زنجان به یک فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000
  • شماره شیت 5762