نقشه زمین شناسی جهرم – فارس – دانلود نقشه زمین شناسی

14,800 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه جهرم در استان فارس به یک فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:250000
  • شماره شیت G12