نقشه زمین شناسی تهران – تهران – دانلود نقشه زمین شناسی

26,100 تومان

با دانلود نقشه زمین شناسی منطقه تهران در استان تهران به دو فایل PDF شامل اطلاعات زیر دسترسی پیدا خواهید کرد:

  • نقشه زمین شناسی منطقه به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • مقیاس 1:100000 – شماره شیت 6261
  • مقیاس 1:250000 – شماره شیت F5