دانلود نقشه زمین شناسی منطقه چهار فرسخ – خراسان جنوبی

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه چهار فرسخ در استان خراسان جنوبی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه چهار فرسخ با مقیاس 1:100000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی