دانلود نقشه زمین شناسی منطقه چناران – خراسان رضوی

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه چناران در استان خراسان رضوی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه چناران با مقیاس 1:100000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی