دانلود نقشه زمین شناسی منطقه چاه سنگی – سیستان و بلوچستان

14,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه چاه سنگی در استان سیستان و بلوچستان شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه چاه سنگی با مقیاس 1:100000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی