دانلود نقشه زمین شناسی منطقه چاه سرب – خراسان جنوبی

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه چاه سرب در استان خراسان جنوبی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه چاه سرب با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی