دانلود نقشه زمین شناسی منطقه نقده – آذربایجان غربی

26,100 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه نقده در استان آذربایجان غربی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه نقده با مقیاس 1:100000
    • توضیحات پشت نقشه شامل لایه های زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه