دانلود نقشه زمین شناسی منطقه ماکو در استان آذربایجان غربی در قالب فایل PDF

9,000 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه ماکو در استان آذربایجان غربی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه ماکو با مقیاس 1:100000
    • توضیحات پشت نقشه شامل لایه های زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه
    • نقشه زمین شناسی منطقه با مقیاس 1:250000