دانلود نقشه زمین شناسی منطقه بیرجند – خراسان جنوبی

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه بیرجند در استان خراسان جنوبی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه بیرجند با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی