دانلود نقشه زمین شناسی منطقه بهشهر در استان مازندران در قالب فایل PDF

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه بهشهر در استان مازندران شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه بهشهر با مقیاس 1:100000
    • توضیحات زمین شناسی منطقه بهشهر