دانلود نقشه زمین شناسی منطقه بشرویه – خراسان جنوبی

6,300 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه بشرویه در استان خراسان جنوبی شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه بشرویه با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی