دانلود نقشه زمین شناسی منطقه بجنورد – خراسان شمالی

26,100 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه بجنورد در استان خراسان شمالی شامل: 
  • نقشه زمین شناسی منطقه بجنورد با مقیاس 1:100000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
  • نقشه زمین شناسی منطقه بجنورد با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی