دانلود نقشه زمین شناسی منطقه انار – کرمان

14,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه انار در استان کرمان شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه انار با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی