دانلود نقشه زمین شناسی منطقه آلوت – کردستان

26,100 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه آلوت در استان کردستان شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه آلوت با مقیاس 1:100000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی
    • توضیحات پشت نقشه شامل لایه های زمین شناسی، زمین شناسی ساختمانی و تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه