دانلود نقشه زمین شناسی منطقه آریز – استان یزد

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه آریز در استان یزد شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه آریز با مقیاس 1:250000به همراه توضیحات لایه های زمین شناسی