دانلود نقشه زمین شناسی منطقه آباده طشک در استان فارس در قالب فایل PDF

19,800 تومان

نقشه زمین شناسی منطقه آباده طشک در استان فارس شامل: 
    • نقشه زمین شناسی منطقه آباده طشک در استان فارس با مقیاس 1:100000