حراج!

دانلود شناسنامه آبادیهای سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ استان آذربایجان غربی

قیمت: 6,000 تومان
4,500 تومان

شناسنامه  آبادیهای استان آذربایجان غربی در سال 1365 و 1375شامل : 
    • تقسیمات سیاسی و آدرس آماری روستاها
    • آمار جمعیت ( به تفکیک مرد و زن)
    • تعداد خانوار
    • و …

 

 

به اشتراک بگذارید!