دانلود شناسنامه آبادیهای استان سیستان و بلوچستان سال 1395

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای استان سیستان و بلوچستان سال 1395 شامل : 

  • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
  • کد آبادی، بخش، دهستان، شهرستان و استان
  • آمار جمعیت روستاهای استان سیستان و بلوچستان به تفکیک مرد و زن
  • آمار خانوار کل روستاهای استان 
  • آمار سواد و جمعیت در حال تحصیل
  • آمار وضعیت فعالیت و تعداد شاغلین و بیکاران
  • و …