دانلود شناسنامه آبادیهای استان خراسان رضوی سال 1395

28,200 تومان

شناسنامه آبادیهای استان خراسان رضوی سال 1395 شامل : 

  • تقسیمات سیاسی مناطق روستایی و شهری شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان و نام آبادی
  • کد آبادی، بخش، دهستان، شهرستان و استان
  • آمار جمعیت روستاهای استان خراسان رضوی به تفکیک مرد و زن
  • آمار خانوار کل روستاهای استان 
  • آمار سواد و جمعیت در حال تحصیل
  • و …