دانلود نقشه اتوکدی شهرستان هرسین – استان کرمانشاه

28,200 تومان

نقشه اتوکدی شهرستان هرسین شامل:

  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها و آبراهه ها
  • مرزبندی بخش ها و دهستان ها
  • طبقه بندی روستاها بر اساس تعداد خانوار و …