حراج!

دانلود نقشه اتوکدی شهرستان سقز – استان کردستان

قیمت: 7,000 تومان
5,500 تومان

نقشه اتوکدی شهرستان سقز شامل:

  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها، آبراهه ها و پل ها
  • مرزبندی بخش ها و دهستان ها
  • مرکز شهرستان، بخش و دهستان و …
به اشتراک بگذارید!