حراج!

دانلود نقشه اتوکدی ساماندهی فضاهای روستایی استان اردبیل

قیمت: 12,000 تومان
9,500 تومان

دانلود نقشه اتوکدی ساماندهی فضاهای روستایی استان اردبیل
  • مرکز استان، ناحیه، شهرستان، منظومه، مجموعه و حوزه
  • موقعیت جغرافیایی روستاها و شهرها
  • مرزبندی شهرستانها، ناحیه ها و حوزه ها
  • پیوند مراکز حوزه با مراکز برتر
  • پیوند مراکز مجموعه با مراکز برتر
  • پیوند مراکز منظومه با مراکز برتر
به اشتراک بگذارید!