دانلود نقشه اتوکدی استان سیستان و بلوچستان – کل شهرستانها

18,000 تومان

نقشه اتوکدی استان سیستان و بلوچستان شامل:

  • موقعیت جغرافیایی شهرستانها، شهرها و روستاها
  • نحوه دسترسی به آنها
  • نوع راههای شهری و روستایی (آسفالته، شوسه، خاکی و …)
  • موقعیت و نام رودخانه ها و آبراهه ها
  • مرزبندی بخش ها و دهستان ها
  • طبقه بندی روستاها بر اساس تعداد خانوار و …
  • مکان های شاخص
  • نمایش کد 6 رقمی  آبادی ها