دانلود تصاویر نقشه های قدیمی شهر تبریز و مرند

28,200 تومان

دانلود تصاویر نقشه های قدیمی شهر تبریز و مرند با 31 تصویر با پسوند JPG  شامل اطلاعات زیر می باشد:
  • نقشه های قدیمی قصر عباس میرزا در تبریز
  • نقشه های قدیمی حومه شهر تبریز
  • نقشه های قدیمی استحکامات شهر تبریز
  • نقشه های قدیمی ارک تبریز